nabídka služeb pro firmy nabídka služeb pro domácnosti

Vyjádření k existenci sítí

Žádost musí obsahovat:
- název projektu

druh stavebních prací:
- předprojektová příprava
- existece sítí
- výkopové práce

stavebník
- organizace nebo jméno a příjmení:
- poštovní adresa:
- email:
- telefon:

přílohy
- poloha projektovaného záměru na mapě
- zákres zájmového území v katastrální mapě

Žádosti o sdělení existece sítí zasílejte na email vyjadrovacky[a]vybezek.net.