V í t á . V á s . s í ť . V ý b ě ž e k . N E T

 

C h c e t e . p ř i p o j i t

 

v bytovém domě ..... v rodinném domě23
měst a obcí
123
vysílačů bezdrátové sítě
165
bytových domů
1500
kilometrů optických vláken