Vyjádření k existenci sítí

Vyjádření k existenci sítí

Žádost musí obsahovat:

název projektu:

druh stavebních prací:

- předprojektová příprava
- existece sítí
- výkopové práce

stavebník

- organizace nebo jméno a příjmení:
- poštovní adresa:
- email:
- telefon:

přílohy

- poloha projektovaného záměru na mapě
- zákres zájmového území v katastrální mapě

 

Žádosti o sdělení existence sítí zasílejte na email vyjadrovacky@vybezek.net.