Ceník připojení a sad TV

Ceník připojení a sad TV

C e n í k . p ř i p o j e n í . a . s a d . TV

 

Sledujte své oblíbené TV programy přes Internet. Internetová televize neboli IPTV umožňuje šíření televizního vysílání pomocí internetového připojení, které máte doma, na chalupě nebo na cestách. Stačí, když máte v daném místě připojení k internetu a všechny oblíbené kanály máte ihned k dispozici i na vašem telefonu, tabletu nebo počítači.

B a l í č k y . p o s k y t o v a t e l e

 

Z ř í z e n í . T V

 

Aktivace......................................ZDARMA

SmartTV......................................ZDARMA

Android........................................ZDARMA

PC................................................ZDARMA

Set-top box...................................2 200 Kč