nabídka služeb pro firmy nabídka služeb pro domácnosti

Propojení poboček (VPN)

Propojení poboček je realizováno prostřednictvím sítě Internet.
Vzhledem k veřejnému charakteru sítě je třeba použít šifrování přenosu pomocí VPN (virtuální privátní síť). VPN se navazuje mezi pracovní stanicí a firewallem v sídle firmy nebo firewallem na pobočce a firewallem v sídle firmy, kde se nachází hlavní server. Pracovní stanice může být k Internetu připojena kdekoli (výhoda pro mobilní uživatele s notebooky). Telefonování je realizováno prostřednictvím VoIP telefonů.