nabídka služeb pro firmy nabídka služeb pro domácnosti

Připojení na Internet

Nabízíme zákazníkům služby sítě Internet v podobě standardních a nadstandardních produktů.

Parametry služby Internet
Služba Internet je poskytována samostatně nebo v kombinaci s dalšími službami naší nabídky jako je návrh, realizace a optimalizace sítí LAN, poradenství a jejich správa, hlasové služby, pronájem okruhů a hosting.

Nabízená služba zahrnuje:
· internetovou konektivitu o požadované přenosové kapacitě
· veřejnou IP adresu pro firewall zákazníka
· dohled nad sítí 24 hodin denně po sedm dní v týdnu
· kontaktní centrum pro technickou podporu nonstop
· on-line info - zákaznické statistiky o provozu sítě

Možné doplňkové služby:
· e-mailové služby (webové rozhraní pro práci s elektronickou poštou, správa účtů
· webhosting (umístění stránek zákazníka na páteřní síti poskytovatele pro jejich
  snadnou dostupnost ze sítě Internet)
· správa primární a sekundární DNS
· další veřejné IP adresy
· správa počítačové sítě

Výhody řešení pro zákazníka:
· společnost Výbežek.NET, s. r. o. je místní společnost s možností rychle a
  efektivně reagovat na požadavky zákazníka
· kompaktní dohledovaná transportní a přístupová síť
· stabilizovaný technický tým a tým zákaznického servisu
· odborné instalace v souladu s technickými a právními předpisy
· plně funkční a dostatečně dimenzované servisní centrum

Servis
V rámci služby je realizován standardní servis na provozovaná zařízení. Zákazník má možnost výběru rozšíření servisu o nadstandardní úkony. Základní servis zahrnuje dohled okruhu, údržbu instalovaných technologií a technické konzultace při řešení vzniklých problémů. Standardní záruční doba je 24 měsíců na zařízení.

Zásahové lhůty servisu
Standardní doba odezvy je do 30 minut, doba zásahu  v rozmezí 1 – 48 hodin, dle podmínek specifikovaných ve smlouvě.

Zajištění servisu
Pro permanentní zajištění spolehlivého provozu telekomunikačních sítí je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu centrum pro hlášení poruch, které je dostupné telefonicky i e-mailem